Proves pilot a TMB es mou per l’educació
26 de juliol de 2010
“I tu, què en penses?”
1 de setembre de 2010
Totes les activitats

Viatjo amb tu

El Programa escolar Viatjo amb tu s’adreça a les escoles de la 2a corona de l’Àrea Metropolitana. L’objectiu principal del programa és acostar la utilització del transport urbà als nens i nenes del cicle superior de primària, proporcionant-los un major grau d’independència en la seva mobilitat.

L’activitat consta d’una part teòrica, a l’aula i d’una part pràctica, durant un viatge en autobús. Està promogut per l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

Des de DUNA hem realitzat el disseny de l’activitat i hem desenvolupat els materials per a realitzar-la. Actualment, ens ocupem de la seva gestió: difusió, reserves, formació dels educadors, avaluació, i relacions entre escola, ajuntament i operadores de transport.

L'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, és una associació de municipis que té per objecte l'enaltiment i la promoció del transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobilitat en general. AMTU ha confiat en DUNA la creació i gestió dels seus programes educatius, que es desenvolupen a diversos municipis de la segona corona metropolitana, des del 2008.