Festa al Castell de Castellet
30 de novembre de 2011
Gazteak eta gidatzea
4 de juny de 2012
Totes les activitats

Nova col·laboració amb Mc Graw Hill

Aquest trimestre, hem desenvolupat les competències bàsiques, objectius, continguts, criteris d’avaluació i activitats complementàries dels llibres de text de Matemàtiques, Tecnologia, Música i Educació Plàstica i Visual d’ESO de Catalunya.

Ara per ara, tenim entre mans els llibres de Ciències Naturals, Graphos, Física i Química i Llengua Castellana i Literatura del territori MEC.

L’experiència de treball amb aquesta gran editorial està sent molt enriquidora ja que ens permet treballar amb uns magnífics materials i aplicar els nostres coneixements sobre competències bàsiques.

Mc Graw Hill és una de les editorials més importants a escala mundial en tecnologia adaptada a l'educació. Mc Graw Hill ha confiat amb DUNA des de l'any 2011 per generar continguts complementaris dels seus llibres de text.