Puja al BusDUNA tanca el curs escolar 2015-2016, amb una participació de 7.769 persones a les activitats presencials que realitza. Una de les característiques de DUNA, és  realitzar activitats presencials amb dinàmiques participatives que tenen com a finalitat els objectius que els nostres clients volen assolir segons la temàtica a treballar.

Les activitats de TRAMeduca del projecte educatiu del TRAM, han tingut  3.773 participants, les activitats de BAIXBUS 2.028 participants, les activitats de JANÉ 1.279 participants i les activitats del projecte ApPa 689 participants.

Gran part dels participants a les activitats, són nens i nenes d’Infantil i Primària. Des d’aquí volem agrair i continuar animant tant als nens i nenes com als centres escolars a mantenir aquesta elevada participació en totes les activitats que realitzem.