Nova webEl TRAM ha desenvolupat un nou web per al programa TRAMeduca amb l’objectiu de continuar impulsant l’educació en la mobilitat, el civisme i el medi ambient, i atendre la creixent demanda per part dels centres escolars de la seva àrea d’influència.

Des del nou web www.trameduca.cat, s’ofereix la possibilitat de participar en activitats educatives gratuïtes amb monitors especialitzats, de manera presencial amb visites al tramvia i les seves instal·lacions. Amb aquesta actuació, s’amplien els recursos educatius, organitzats per cicles i franges d’edat, amb diferents propostes i serveis per afavorir les actituds responsables i els valors inherents al transport públic.

Des de DUNA hem creat els continguts de la web i coordinat tot el procés de creació.